Logo

Chase Elliott/Jeff Gordon #24 1/24th 2016 Lionel NAPA/24Ever Chevy SS

Chase Elliott/Jeff Gordon #24 1/24th 2016 Lionel NAPA/24Ever Chevy SS

Chase Elliott/Jeff Gordon #24 1/24th 2016 Lionel NAPA/24Ever Chevy SS

Our Price: $69.95
Quantity: